Kategori - Berita Lembaga Pelancongan Afrika

Berita dan kemas kini adalah relevan untuk anggota Lembaga Pelancongan Afrika.  
Apa yang penting untuk Industri Pelancongan dan Pelancongan Afrika.
Menjadikan Afrika sebagai destinasi pilihan bagi pengunjung antarabangsa.

Berita Persatuan Lembaga Pelancongan Afrika rasmi.