Kategori - Perjalanan yang Boleh Diakses

Berita dan Maklumat Antarabangsa untuk orang yang bepergian dengan kecacatan, seperti pelancong pekak, pengunjung buta.

Klik di sini untuk memberikan berita mengenai Pelancongan yang Boleh Diakses.